Föreskrift om eldningsförbud i Töreboda kommun

Beslut

Töreboda kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor att för Töreboda kommun gäller följande:

Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.


     Förbudet gäller från 2023-05-26 klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

     Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Töreboda kommun.

 

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

 

Bakgrund

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor får en kommun meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Räddningstjänsten Skaraborg har den 25 maj 2023 gått igenom underlag för brandrisk i skog och mark samt väderprognos för de kommande 10 dygnen. Medelvärdet för brandrisken i Töreboda kommun den 25 maj 2023 samt de kommande 5 dygnen är mycket stor med extremt stor risk vissa dagar.

Räddningstjänsten Skaraborg rekommenderar samtliga medlemskommuner att införa föreskrift om eldningsförbud.

Töreboda kommun den 25 maj 2023

Linn Brandström

Kommunstyrelsens ordförande

Sidan senast uppdaterad: