Underrättelse om granskning

Förslag till detaljplan för östra Börstorp, Töreboda centralort, Töreboda kommun.

Utvecklingsutskottet beslutade 2023-01-23 att förslag till detaljplan för Östra Börstorp ska bli föremål för granskning.Var god se bilaga.


Sidan senast uppdaterad: