Kungörelse Översiktsplan Töreboda kommun - granskning

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 1 juni 2022 att förslag till översiktsplan för Töreboda kommun skall bli föremål för utställning. Förslag till översiktsplan har under 2021 varit föremål för granskning med bedömningen har därefter gjorts att behovet av mark för bostäder och verksamheter har ökat och därför har ett nytt förslag tagits fram.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning på kommunens hemsida: Översiktiktsplan

  • Kommunhuset, Drottninggatan 4, Töreboda
  • Biblioteket, Kungsgatan 24, Töreboda
  • Biblioteket, Älgarås Servicehus Björkstigen 4, Älgarås
  • Biblioteket, Krabbängsgården Mariestadsvägen 14, Moholm

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göras detta under granskningstiden, 15 juni – 31 augusti 2022

Synpunkter skall vara skriftliga och skickas till:
Brev: Töreboda kommun, Kommunstyrelsen, Box 83, 542 22 Töreboda
E-post: utstallningoversiktsplan@toreboda.se

Töreboda kommun
Kommunledningskontoret

Sidan senast uppdaterad: