Nya gemensamma avfallsföreskrifter

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har den 23 maj 2022 beslutat om utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 medlemskommuner.

Utställningstiden pågår från 7 juni till den 14 augusti 2022. Tiden har förlängts till följd av att utställningen sker under sommaren. Eventuella synpunkter på avfallsföreskrifterna ska lämnas senast den 14 augusti till Avfall & Återvinning Skaraborg, 541 83 Skövde eller till info@avfallskaraborg.se

Mer information finns på Avfall & Återvinning Skaraborgs hemsida. Länk till annan webbplats.