Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lagakraftbevis

Detaljplan för kvarteret Cedern Töreboda tätort Töreboda

LAGAKRAFTBEVIS
Detaljplan för
Del av kv Cedern Töreboda tätort Töreboda
Antagandehandling april 2019


Töreboda Kommunfullmäktige har 2019 09 30 antagit ovanstående plan.
Planbeslutet har till följd härav vunnit laga kraft 2019 11 04.

Töreboda kommun
Kommunledningskontoret


Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef


Sidan senast uppdaterad: 2019-11-06