Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2024-02-06

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2024-02-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2024-02-06

Paragrafer

9-16

Anslaget publicerades

2024-02-06

Anslaget avpubliceras

2024-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: