Anslagsbevis tekniska nämnden 2023-09-12

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023-09-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

88-99

Anslaget publicerades

2023-09-12

Anslaget avpubliceras

2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: