Anslagsbevis tekniska nämnden 2023-01-24

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023-01-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-01-24

Paragrafer

9-21

Anslaget publicerades

2023-01-24

Anslaget avpubliceras

2023-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: