Anslagsbevis tekniska nämnden 2022-11-22 (§§ 127, 138)

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2022-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-22

Paragrafer

127, 138

Anslaget publicerades

2022-11-22

Anslaget avpubliceras

2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: