Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-11-15 (§§ 148-149)

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde2022-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer

148-149

Anslaget publicerades

2022-11-15

Anslaget avpubliceras

2022-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: