Anslagsbevis tekniska nämnden 2022-06-14

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2022-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer

82-94

Anslaget publicerades

2022-06-20

Anslaget avpubliceras

2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: