Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-01-05

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-01-05

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

2022-01-10

Anslaget avpubliceras

2022-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Mariestad stadshus

Sidan senast uppdaterad: