Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-12-21

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-12-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-12-21

Paragrafer

176-198

Anslaget publicerades

2022-01-03

Anslaget avpubliceras

2022-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: