Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-11-16

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-16

Paragrafer

185-200

Anslaget publicerades

2021-11-19

Anslaget avpubliceras

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: