Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-05-25

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-05-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-05-25

Paragrafer

79-100

Anslaget publicerades

2021-05-31

Anslaget avpubliceras

2021-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: