Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-03-23

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-03-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer

41-61

Anslaget publicerades

2021-04-06

Anslaget avpubliceras

2021-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: