Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-02-16

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-02-16

Paragrafer

18-43

Anslaget publicerades

2021-02-23

Anslaget avpubliceras

2021-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: