Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-02-09

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-02-09

Paragrafer

15-17

Anslaget publicerades

2021-02-16

Anslaget avpubliceras

2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Marietad

Sidan senast uppdaterad: