Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-01-26

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-01-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-01-26

Paragrafer

1-13

Anslaget publicerades

2021-02-05

Anslaget avpubliceras

2021-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: