Anslagsbevis tekniska nämnden 2020-12-22

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-12-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-12-22

Paragrafer

168-187

Anslaget publicerades

2021-01-04

Anslaget avpubliceras

2021-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: