Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2020-10-13

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-10-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-10-13

Paragrafer

136-159

Anslaget publicerades

2020-10-16

Anslaget avpubliceras

2020-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-16