Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis teknisk nämnd 2020-06-16

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-06-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-06-16

Paragrafer

83-100

Anslaget publicerades

2020-06-18

Anslaget avpubliceras

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18