Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis tekniska nämnden 2020-03-17

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2020-03-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-03-17

Paragrafer

35-50

Anslaget publicerades

2020-03-24

Anslaget avpubliceras

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24