Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-11

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-02-11

Paragrafer

3-36

Anslaget publicerades

2020-02-13

Anslaget avpubliceras

2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-13