Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis teksniska nämnden 2019-11-19

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2019-11-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2019-11-19

Paragrafer

198-217

Anslaget publicerades

2019-11-22

Anslaget avpubliceras

2019-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-22