Anslagsbevis IT-nämnden 2023-09-27

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2023-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-09-27

Paragrafer

11-16

Anslaget publicerades

2023-09-27

Anslaget avpubliceras

2023-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 1.8 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: