Anslagsbevis IT-nämnden 2023-02-07

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2023-02-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-02-07

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

2023-03-02

Anslaget avpubliceras

2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 1.9 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: