Anslagsbevis IT-nämnden 2022-10-31

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2022-10-31 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-10-31

Paragrafer

9-11

Anslaget publicerades

2022-11-08

Anslaget avpubliceras

2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 1.4 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: