Anslagsbevis lönenämnden 2022-09-19

Protokoll från lönenämndens sammanträde 2022-09-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-09-19

Paragrafer

17-22

Anslaget publicerades

2022-09-20

Anslaget avpubliceras

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: