Anslagsbevis valnämnd 2022-09-01

Protokoll från valnämndens sammanträde 2022-09-01 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-09-01

Paragrafer

47-50

Anslaget publicerades

2022-09-12

Anslaget avpubliceras

2022-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 1.8 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: