Anslagsbevis IT-nämnden 2021-11-04

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2021-11-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

[2021-11-04

Paragrafer

17-21

Anslaget publicerades

2021-11-10

Anslaget avpubliceras

2021-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 4.7 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: