Anslagsbevis lönenämnden 2021-09-30

Protokoll från lönenämndens sammanträde 2021-09-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-09-30

Paragrafer

22-28

Anslaget publicerades

2021-09-30

Anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: