Anslagsbevis valnämnden 2021-06-03

Protokoll från valnämndens sammanträde 2021-06-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-06-03

Paragrafer

1-3

Anslaget publicerades

2021-06-04

Anslaget avpubliceras

2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 1.5 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: