Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis nämnden för ekonomiadministration 2020-11-09

Protokoll från nämnden för eknonomiadministrations sammanträde 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

23-30

Anslaget publicerades

2020-11-16

Anslaget avpubliceras

2020-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

ProtokollPDF

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-16