Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2020-08-25

Protokoll från Samordningsförbundet Västra Skaraborgs sammanträde 2020-08-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-08-25

Paragrafer

1-6

Anslaget publicerades

2020-10-07

Anslaget avpubliceras

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

ProtokollPDF

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07