Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis IT-nämnd 2020-06-15

Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2020-06-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-06-15

Paragrafer

6-10

Anslaget publicerades

2020-06-15

Anslaget avpubliceras

2020-07-06

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

ProtokollPDF

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-15