Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis lönenämnden 2020-05-12

Protokoll från lönenämndens sammanträde 2020-05-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-05-12

Paragrafer

16-27

Anslaget publicerades

2020-05-19

Anslaget avpubliceras

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-19