Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis krisledningsnämnden 2020-03-18

Protokoll från krisledningnämndens sammanträde 2020-03-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

1-4

Anslaget publicerades

2020-03-18

Anslaget avpubliceras

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-18