Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2022-11-08

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2022-11-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2022-11-08

Paragrafer

113-124

Anslaget publicerades

2022-11-11

Anslaget avpubliceras

2022-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: