Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2021-11-09

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 9 november är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-11-09

Paragrafer

117-128

Anslaget publicerades

2021-11-09

Anslaget avpubliceras

2021-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: