Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2021-10-05

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2021-10-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-10-05

Paragrafer

104-116

Anslaget publicerades

2021-10-05

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: