Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2021-04-06

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2021-04-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2021-04-06

Paragrafer

30-42

Anslaget publicerades

2021-04-08

Anslaget avpubliceras

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: