Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnd 2020-10-06

Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2020-10-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

71-91

Anslaget publicerades

2020-10-07

Anslaget avpubliceras

2020-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset i Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07