Anslagsbevis kommunstyrelsen 2024-02-05

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-02-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2024-02-05

Paragrafer

1-44

Anslaget publicerades

2024-02-07

Anslaget avpubliceras

2024-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 23.8 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: