Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-11-13

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-11-13

Paragrafer

266-293

Anslaget publicerades

2023-11-16

Anslaget avpubliceras

2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 17.8 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: