Anslagsbevis kommunstyrelsen 2023-09-11

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-09-11

Paragrafer

196-237

Anslaget publicerades

2023-09-12

Anslaget avpubliceras

2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Dokument

Protokoll Pdf, 20.1 MB.

Protokollsbilagor

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: