Anslagsbevis utbildnings- och kulturutskottet 2023-05-23

Protokoll från utbildnings- och kulturutskottets sammanträde den 23 maj 2023 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer

45-58

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: