Anslagsbevis kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2023-05-24

Protokoll från vård- och omsorgsutskottets sammanträde 2023-05-24 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer

37-45

Anslaget publicerades

2023-05-25

Anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: