Anslagsbevis kommunstyrelsens ekonomiberedning 2023-05-16

Protokoll från ekonomiberedningens sammanträde 2023-05-16 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

8-10

Anslaget publicerades

2023-05-23

Anslaget avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: