Anslagsbevis kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2023-05-22

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde 2023-05-22 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.


Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer

57-65

Anslaget publicerades

2023-05-22

Anslaget avpubliceras

2023-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Töreboda kommunhus

Sidan senast uppdaterad: